QUIZ AKUTTEN

Arrangementsinformasjon

Test kunnskapene dine under den tradisjonelle onsdagsquizen på Akutten!


SiF medlem: 20kr (vis av SiF oblat sammen med billett)

Andre: 40kr


18 år for studenter på høyere utdanning, 20 år for andre.


quiz
student
akutten